Website chia sẽ kiến thức đá quý thiên nhiên phi lợi nhuận
Mar
8

Các loại ngọc trai

Ngọc trai

Ngọc trai chia làm 2 nhóm chính: tự nhiên và nuôi. Ngọc trai tự nhiên hình thành khi một vật lạ từ bên ngoài rơi vào bên trong thân, gây khó chịu cho loài trai tạo ngọc, con vật tiết ra những lớp…