Website chia sẽ kiến thức đá quý thiên nhiên phi lợi nhuận

Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Đá không màu
Mar
8

Thạch anh pha lê

Thạch anh pha lê

– Công thức SiO2 – Độ cứng theo thang Mohs : 7.0 – Khối lượng riêng : 2.6 g/cm3 – Hệ tinh thể ba phương – Ánh thủy tinh Pha lê tự nhiên là thạch anh silic dioxit thông thường .Tinh thể pha…

Mar
8

Thạch anh tóc

Thạch anh tóc

– Công thức : SiO2 – Độ cứng theo thang Mohs : 7.0 – Khối lượng riêng : 2.6g/cm3 – Hệ tinh thể ba phương – Ánh thủy tinh Trong số những biến thể thông thường của silic đioxit , các chuyên gia…