Website chia sẽ kiến thức đá quý thiên nhiên phi lợi nhuận

Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Demantoid
Mar
8

Demantoid

Demantoid Garnets

Demantoid là một khoáng vật thuộc nhóm garnet. Lửa của nó lóe màu cầu vồng, đây là đặc tính không phổ biến ở nhóm garnet: thực tế thì tên của nó có nghĩa là “giống kim cương”. Nhưng cả hai, lửa và màu…