Website chia sẽ kiến thức đá quý thiên nhiên phi lợi nhuận

Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Hổ phách
Mar
8

Hổ phách

Hổ Phách

Hổ phách đã giúp các nhà cổ sinh tái tạo cuộc sống trên địa cầu trong các giai đoạn nguyên thủy. Hổ phách được thành tạo từ nhựa cây cách nay hàng triệu năm, chúng hay bao lấy các mẫu côn trùng. Có…