Website chia sẽ kiến thức đá quý thiên nhiên phi lợi nhuận

Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Thạch anh ám khói
Mar
8

Thạch anh ám khói

Thạch anh ám khói

– Công thức Si02 – Độ cứng theo thang Mohs – Khối lượng riêng : 2.5 – 2.6g/cm3 – Hệ tinh thể ba phương – Ánh thủy tinh Trước đây không lâu , thạch anh ám khói được gọi là rauchtopaz ( theo…